UU-Lovgivning

Her finder du links til lovgviningen på UU-området.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) findes over hele landet. De tilbyder vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv til forskellige grupper af unge.

UU-centrenes vejledere yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser. De giver kollektiv vejledning til alle og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, lige som de formidler og koordinerer udsendelsen af elever i introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

De giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan desuden yde vejledning til andre under 30 år i samarbejde med jobcentrene.

 

Love om bekendtgørelser på vejledningsområdet på uvm.dk 

 

Frise Uuvarde Logo Blaa

 Dit lokale UU-center