Kvalitetssikring og tal

IMG 0407

BEK nr 840 af 30/06/2014 Gældende (vejledningsbekendtgørelsen)

Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Undervisningsministeriet
Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål

Kapitel 13

§ 21. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den vejledning, der udbydes. Systemet skal, med udgangspunkt i de i henhold til kapitel 1 og § 10, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., opstillede mål og rammer, som minimum belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre aktører, jf. § 19, stk. 1.

§ 22. Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder årligt en plan for opfølgning med henblik på at gennemføre den udvikling af vejledningen, som resultaterne af kvalitetssikringssystemet giver anledning til.

§ 23. Som en del af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indgår som minimum følgende:

1) Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet for de elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

2) En årlig brugerundersøgelse, der omfatter de personer, der er modtagere af vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

3) Opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakter den unge, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

4) Opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

5) Andel af 15-17-årige unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes ikke-uddannelsesparate.

§ 24. Ungdommens Uddannelsesvejledning offentliggør en beskrivelse af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring og de opnåede resultater på en lettilgængelig måde på de berørte kommuners hjemmesider.

 

  

IMG 0425

 

 

 

 

 

 Aktuel I gang historik

 

UU-Varde har valgt at trække en aktuel I gang historik hver måned, således der altid er at opdateret overblik på, hvad unge under 25 år i Varde er I gang med netop nu.  

 

Tabellen er opdelt i de Hovedplaceringern UU anvender til at kategorisere de forskellige uddannelser og aktiviteter. Derfor kan man i tabellen "Oversigt over hovedplaceringer" se hvilke underplaceringer, der er i hver hovedplacering.

IMG 0399

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 0420