Specialvejledning

Specialvejlederne vejledninger eleverne i specialklasserne på kommunens skoler

Specialvejlederne sørger for vejledningsaktiviteter : 

  • Introduktionskurser
  • Brobygning
  • Pratik med uddannelsesperspektiv for ikke uddannelsesparate elever
  • Udarbejdelse og revision af uddannelsesplanen

 

Basen 015

 

Endvidere varetager specialvejlederne vejledningen af udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov fra 7. klasse indtil 25 år.

Det kan være unge, der ikke umiddelbart kan benytte sig af de ordinære uddannelsestilbud.

Det kan være børn og unge som har fået specialundervisning enten i folkeskolen eller på specialskole.

Det kan være unge med handicap, psykiske lidelser og andre problemstillinger.

 

Ved du ikke, hvem din vejleder er, kan du klikke her