Uddannelse og job

Elevernes udbytte af undervisningen i uddannelse og job danner grundlaget for den vejledning, som Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår fra 7. klasse.

  •  

Uddannelse og job

 Uoj1

I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal undervisningen i uddannelse og job medvirke til at styrke elevernes bevidsthed om alsidigheden i deres egne muligheder og forudsætninger. Centralt i uddannelse og job er, at eleverne bringer en mangfoldighed af viden og indtryk fra uddannelses-, arbejds- og voksenverdenen sammen med refleksioner om egne ønsker og mål for fremtidens karriereveje.

 

 


IMG 0412
 

  Når eleverne i udskolingen skal opnå et kvalificeret grundlag for  at træffe valg af ungdomsuddannelse, har uddannelse og job således en vigtig opgave. For det er netop i mangfoldigheden og alsidigheden af de kundskaber og færdigheder, som eleverne igennem hele skoleforløbet opnår i uddannelse og job, at elevernes parathed til at vælge og parathed til uddannelse kan både udfordres og styrkes.

 

 

 

IMG 0401 

I forløbet fra børnehaveklassen til 9. klasse har uddannelse og job derfor afsæt i følgende kompetenceområder:

- Personlige valg

- Fra uddannelse til job

- Arbejdsliv

Undervisningen i de tre kompetenceområder skal tilrettelægges og udformes som en sammenhængende helhed gennem hele skoleforløbet.