Vejledning i folkeskolen

Studievalgsportfolio: 

For elever som begynder i 8. klasse i skoleåret 2017/18 og senere skal vedhæftes en studievalgsportfolio. Klik på linket for at læse mere.

 

Uddannelsesparathedsvurderingen: 

 

 

UU giver kollektiv vejledning til alle elever i folkeskolen.

 

Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter, som har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse.

I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag. 

Logo Endnu Bedre Skole Web

Kollektiv vejledning 

I den kollektive vejledning indgår som minimum disse vejledningsaktiviteter

  • indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf,
  • vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse, 
  • introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen 
  • orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

 

 

 

Gruppe- og individuelvejlening 

Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

UU tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer UU konkret, hvordan gruppevejledning og individuelvejledning kan supplere hinanden.

Hvor gruppevejledning med fordel kan anvendes for blandt andet at understøtte valgparathed hos den enkelte, benyttes denne.

IMG 0396 

 

 

 

Ved du ikke, hvem din vejleder er, kan du klikke her