Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

Er du under 25 år og endnu ikke i gang med en uddannelse eller i arbejde, så er du omfattet af Varde Kommunes kommunale ungeindsats (KUI).

photo-1692013832770-9ab4bde3bda6

Kom godt videre med arbejde og uddannelse

 

Vi koordinerer indsatsen på tværs af afdelinger og hjælper dig godt videre.

 

Som en del af Varde Kommunes ungeindsats har du ret til at få udarbejdet en individuel uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er tilpasset dig og skal hjælpe til, at du kommer godt videre med arbejde eller uddannelse. Er du af forskellige grunde ikke klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i ufaglært arbejde, er der mulighed for at blive optaget på Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Har du desuden kontakt til en eller flere afdelinger i Varde Kommune, har du mulighed for at få en gennemgående kontaktperson, som guider til den rigtige hjælp. Der kan være tilfælde, hvor der er brug for flere handleplaner, og her koordinerer kontaktpersonen planerne sammen med dig og hjælper dig med ”at finde vej” i det kommunale system.

 

 

 

 

Herunder kan du læse mere om den individuelle uddannelsesplan, den gennemgående kontaktperson og FGU.

Er du over 25 år og hverken har en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse kan du se her om du har ret til uddannelseshjælp.

 

Læs om den bekendtgørelse om Kommunal Ungeindsats for unge under 25 år her.

Læs om gennemgående kontaktperson her.

Læs mere om Varde kommunes sammenhængende ungeindsats her.

Læs hvad Danmarks læringsportal EMU skriver om emnet her.